Üdvözlünk a FORGEO oldalán!

- Akcióink -


Tovább a teljes műszerkínálatra...

FORGEO FÖLDMÉRÉS

GEODÉZIAI SZOLGÁLTATÁSAINK

+ FORGEO Földmérés

- Geodéziai szolgáltatások -

A Kft fő profilja építési geodézia, út- illetve közműépítéssel kapcsolatos földmérési feladatok, valamint kataszteri (megosztás, kitűzés, épületfeltüntetés, stb) munkák.

Mit ajánlunk? Gyors és megbízható munkát | A legmodernebb felszerelést | Kimagasló szaktudást | Pontosságot és eredményességet | És elégedett ügyfelek garmadáját!

A FORGEO Küldetésnyilatkozata
A FORGEO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság megbízható partner földmérési, geodéziai területen kínált szolgáltatásaival. Innovatív megoldásainkra, szolgáltatásainkra építve ügyfeleinknek pontosságot és hatékonyságot kínálunk.
Célunk: elégedett ügyfél, piacképes ár, korszerű technológia és hatékonyság.
Piacunk: földmérési, geodéziai szolgáltatások Magyarországon
Ajánlatunk: műszerforgalmazás valamint tervezési- megvalósulási felmérés, építési geodézia, kataszteri földmérés
Értékeink: értékteremtés | megoldás-centrikusság | hatékonyságicon
icon
Épületfeltüntetés és törlés

ÉPÜLETFELTŰNTETÉS: Ha felépült a háza, be kell rajzoltatni a földhivatali nyilvántartási térképre. Az ehhez szükséges rajznak „épületfeltüntetési változási vázrajz" a neve. A földmérő ehhez mindig beméri az épületet, akkor is, ha egészen pontosan a terv szerint készült és egy, a földhivatal szabályzatainak megfelelő formában ábrázolja változási vázrajzon. A földhivatalhoz a vázrajzot a földmérő nyújtja be, a tulajdonosnak lényegében több teendője nincs, egy ingatlan-nyilvántartási kérelmet kell az építési engedély jogosultjának kitöltenie mindössze. Az átvezetés eljárásnak a díját – jelenleg 6.600.- Ft-ot – a földmérőnek a földhivatalhoz történő benyújtáskor már be kell fizetnie. A használatbavételi engedélyt, a Földhivatal által záradékolt épületfeltüntetési vázrajz alapján lehet kérni. Ezt a kérelmet csak elektronikus úton lehet benyújtani (ÉTDR) de ebben természetesen segítünk.

ÉPÜLETTÖRLÉS: Sajnos, ebben az esetben is földmérővel változási vázrajzot - bontási vázrajzok - kell készíteni. Őszintén szólva ez a munkarész nem a szakma csúcsa, gyakorlatilag a földmérő a nyilvántartási térkép alapján készített vázrajzzal - és a jogerős bontási engedéllyel, esetleg az illetékes Önkormányzattól származó bontási igazolással, hatósági bizonyítvánnyal tudja a Földhivatalnál a tulajdoni lapról töröltetni az épület művelési ágánál szereplő pl. gazdasági épület megnevezést.

icon
icon
Telekalakítás

A telekalakítási eljárást a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet szabályozza. A rendelet 2010. január 1-től hatályos módosítása értelmében a telekalakítási eljárásokban építésügyi hatóságként első fokon a körzeti földhivatal, másodfokon a megyei földhivatal jár el. Az eljárás megindítása nem kis költséggel jár, ezért előtte érdemes tájokozódni az illetékes építési hatóságnál (önkormányzatnál), hogy a tervezett változás nem ütközik-e valamilyen általános, vagy helyi előírásba, szabályozásba. A telekalakítás célja telekmegosztás, telekegyesítés, telekhatár-rendezés, vagy telekcsoport újraosztása lehet.

icon
icon
Szolgalmi jog

Az ingatlant terhelő jog, amely egy másik ingatlan javát szolgálja. Leggyakoribb típusa az átjárási szolgalmi jog, mely biztosítja a kedvezményezett ingatlan megközelítését a terhelt ingatlanon keresztül. A terhelt ingatlan „szolgálja” a kedvezményezett ingatlant. Létezik még kezelői jog, földhasználati jog stb. A földrészleten létesült közmű és a hozzátartozó szerelvények megközelítését, karbantartását biztosító jog. Bejegyeztetése azért szükséges, mert a közművezeték tulajdonosa és az ingatlan tulajdonosa különböző. A szolgalmi jog, kezelői jog, földhasználati jog, vezetékjog ingatlan nyilvántartási bejegyzése megállapodás és a hozzá kapcsolódó Változási Vázrajz alapján történik.

icon
icon
Művelési ág változás

Az ingatlan művelési ágának megváltozását be kell jelenteni a földhivatalnak, változási vázrajzot kell készíteni róla.
Művelési ág változásnak minősül, ha
   a földrészleten belül alrészletként nyilvántartott művelési ág határvonala megváltozik,
   a földrészlet nyilvántartott művelési ágát más művelési ágra alakítják át,
   a terület végleges más célú hasznosítását megvalósították,
   a művelés alól kivont területet művelés alá veszik

Nem kell változási vázrajzot benyújtani, ha
   a változás egy földrészleten belül nem éri el a 400 m2-t,
   egy földrészlet egész területe más művelési ágra változik,
   egy vagy több alrészlet területe teljes egészében azonos művelési ágra változik és így a földrészlet egy művelési ágba kerül,
   ha egy alrészlet egész területe más művelési ágra változik.

icon
icon
Használati megosztás

Közös tulajdonban lévő földrészletek esetén készíttethető el ez a vázrajz, amely a földrészleten belül az egyes tulajdonosok használatában lévő területrészeket ábrázolja. Az egyes területrészeket római számokkal jelöli, és feltünteti azok területét, és használóját. Általában szerződések mellékleteként készíttetik, és a földhivatalba a szerződés mellékleteként leadhatja a jogi képviselő. A nyilvántartási térképen illetve a tulajdoni lapon nem kerül feltüntetésre, de mint a szerződés melléklete rögzíti, hogy melyik tulajdonos melyik területet használja.

icon
icon
Telekhatár-, és épület helyének kitűzése

Ha ki akarja jelöltetni a telke határának töréspontjait, a földmérők a földhivatal digitális nyilvántartásából kiindulva centiméter pontossággal tudják a jelöléseket elhelyezni, de tudni kell, hogy a térképnek is - mint minden műszaki dolognak, mondjuk az autóban a gyújtógyertya hézagnak - van némi tűrése. Arról nem is beszélve, hogy a jelenlegi nyilvántartási térképek eredeti felmérése lehet hogy évtizedekkel ezelőtt történt, az akkori technológiai lehetőségekkel. Természetesen vannak új felmért települések is, ahol elég pontos adatok állnak rendelkezésre, de sok esetben a régi 1:2880 méretarányú papírtérkép lett digitalizálva, vagyis egy újabb hiba - digitalizálási hiba - terheli.

Ennek megfelelően amikor a földmérő kitűzte a telekhatárt , vizsgálnia kell a térkép-terepazonosságot. Az alaptérkép pontosságától függően néhány centimétertől akár méteres eltérés is lehet!!! Általában az ügyfelek ezt nehezen értik meg. Azt kell tudni, hogy a régi papírtérképről levett méretek természetesen nem tudják centiméter pontossággal ugyanazt, mint ami a természetben van. Gondoljunk csak bele, a papírtérképen csak a 0.18 mm-es vonalvastagság 1:4000 méretarányú térképen már 72 centimétert jelent és e mellett még számtalan más hibát is tartalmaz !!!

A földmérőnek a térképből kell kiindulni, kijelölni a telekhatárt, amit a természetben lévővel egyezőnek kell tekintenie akkor, ha a hibahatáron belüli mindössze az eltérés. Ha ennél is messzebb kerül a műszeres mérés eredményéből származó "telekhatár" a természetben lévőétől, akkor lehet túlhasználatot kimutatni és az új birtokhatárpontok a helyszínen megjelölni.

icon
icon
Építési geodézia

épület-, közmű-, út-, vasút-, vízi létesítmény stb. építésével, kivitelezésével összefüggő geodéziai mérések:
   Nyomvonalas létesítmény hossz- és keresztszelvény szintezése
   Földtömegszámítás
   Tervezett létesítmény kitűzés, ellenőrzés
   Mozgásvizsgálat, és deformáció mérés
   Állapotfelmérés, és megvalósulás dokumentálás

icon
icon
Tervezési térkép készítés és közmű felmérés

A beruházások terveinek elkészítéséhez szükséges tervezési alaptérképek készítése: A tervezési alaptérkép készítésekor az érintett területen található létesítmények, szerelvények (utak, épületek, víz,-gázelzáró, tűzcsap, lefolyó, csatorna, lámpa, kerítés, támfal, fa, útburkolatok, szegélyek, kerítések stb.) vízszintes és magassági értelmű geodéziai bemérését elvégezzük.

Elkészítjük a digitális tervezési alaptérképet, mely az érintett területet ábrázolja az ott található összes létesítménnyel, közműszerelvénnyel együtt. A tervezési alaptérkép tartalma még a földrészletek (telkek) ingatlan nyilvántartási határvonalai is, melyek tervezett létesítmények elhelyezéséhez nyújtanak segítséget.

Tervező mérnökök részére egy digitális terepmodellt szolgáltatunk nyomtatott formában és digitális adathordozón.

GEODÉTA NET-RTK

SZOLGÁLTATÁSAINK

+ Országos lefedettségű RTK szolgáltatás geodéziai felhasználásra!

- Geodéziai szolgáltatások -

53 permanens állomásból álló GPS+Glonass RTK, országos lefedettségű hálózat, így a legkisebb bázistávolságot biztosító hazai RTK szolgáltatás. Bármilyen geodéziai-földmérési munkához: kataszter, tervezési térkép készítés, terepfelvétel, AKG mérés, bármely hosszú időt igénybe vevő GNSS méréshez minőségi, de költséghatékony megoldás. Nem kell ki-be kapcsolódva a percdíjra koncentrálni, reggeltől-estig csatlakozva maradhat a korlátlan hozzáférésnek köszönhetően. Földhivatali felhasználáshoz a 15/2013. VM rendelet szerinti dokumentáció letöltésének lehetősége a geodetanet.hu weboldalról.*iconGeodéta Net-RTK Előfizetés

Név

Email

Telefon

Irányítószám

Város

Utca, házszám

Földmérő igazolványszám


Számlázási adatok

Számlázási név

Irányítószám

Város

Utca, házszám

Adószám, adóazonosító


Szolgáltatás kiválasztása

Szolgáltatás

* TESZT 7 napos előfizetésünk új ügyfelek részére érhető el! 30 vagy 365 napos előfizetésre történő hosszabbítás esetén ennek díját beszámítjuk.


** Roaming előfizetésünk szolgáltató független SIM kártyát is tartalmaz 2GB/hónap adatmennyiséggel. A SIM automatikusan ahhoz a GSM szolgáltatóhoz csatol, amelyiknek a legerősebb a térereje. Nem csak Magyarországon, hanem a szomszédos EU országok mobilhálózatait is használni tudjaDarabszámMegjegyzés

Üzenet - kérjük adja meg a szolgáltatás igénybevételének kezdőnapját


A küldés gomb lenyomásával elismerem, hogy az ÁSZF-ben leírtakat tudomásul vettem, és azokat elfogadom.


+ Elérhetőségek

- Elérhetőségek -

 • telefon:
  +36 70 337 1015
 • email:
  uh.oegrof@ofni
 • iroda:
  6500 Baja, Árpád tér 1
 • székhely:
  6500 Baja, Bokodi út 54/d
topbar banner
FORGEO
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

FORGEO | Műszerkereskedés | FOIF és RUIDE műszerek forgalmazása | Földmérés | Geodézia | Földmérő | Mérőállomás | Szintező műszer | GPS vevő | Rover | Bázis | GNSS vevő | Glonass(z) | Olcsó földmérési műszerek | Új mérőállomás | Pontosság | Kitűzés | FOIF | RUIDE | műszerforgalmazás | geodéta | földmérő | földmérés | Baja | Bácsalmás | Bátaszék | Szekszárd | Bonyhád | Kalocsa | Kiskunhalas | Jánoshalma | Mohács | Kiskőrös | Soltvadkert | Kecel

Térképeink szerkesztéséhez: a térképszerkesztő alkalmazásait használjuk.

Mérési jegyzőkönyv készítéséhez a térképszerkesztő Survey report alkalmazást használjuk.

Készítette: a FreeTR Designtopbar banner
FORGEO
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

FORGEO | Műszerkereskedés | FOIF műszerek forgalmazása | Földmérés | Geodézia | Földmérő | Mérőállomás | Szintező műszer | GPS vevő | Rover | Bázis | GNNS vevő | Glonass(z) | Olcsó földmérési műszerek | Új mérőállomás | Pontosság | Kitűzés | FOIF | műszerforgalmazás | geodéta | földmérő | földmérés | Baja | Bácsalmás | Bátaszék | Szekszárd | Bonyhád | Kalocsa | Kiskunhalas | Jánoshalma | Mohács | Kiskőrös | Soltvadkert | KecelKészítette: a FreeTR Design

Térképeink szerkesztéséhez: a térképszerkesztő alkalmazásait használjuk.